voor wie is coaching geschikt?

Coaching is geschikt voor iedereen die een bepaald doel wil bereiken in haar of zijn leven. Daarbij kan alles je doel zijn. Een klacht kan een doel in zich verbergen. Zelfs ‘doelloos zijn’ kan een doel zijn.

  1. Coaching is toekomstgericht. je hebt en houdt zelf de regie en verantwoordelijkheid over je leven. Het is geen therapie.
  2. Coaching veronderstelt dan ook dat je iets wilt, en bereid bent te onderzoeken en je bewust te worden.
  3. En ook veronderstelt coaching dat je daarvoor energie beschikbaar hebt of vrijmaakt.

leren over jezelf

Als je een doel stelt en bereikt leer je altijd iets over jezelf. Je zelfbewustzijn groeit- je bent je bewust van je keuzes en mogelijkheden, van de manier waarop jij dingen wilt aanpakken. Waar voor jou risico’s liggen en hoe je die op een veilige manier kan nemen. Je verwerft nieuwe vaardigheden die je nodig hebt.

Je versterkt je zelfhelend vermogen, en daarmee je eigen gezonde levensbalans.

confronterend

Leren over jezelf kan confronterend zijn. Winst hiervan is altijd:
Hoe meer je van jezelf weet, voelt en accepteert, hoe meer ruimte je hebt om afstand te houden tot ‘de waan van de dag’. Langzaamaan leer je lastige kwesties minder persoonlijk nemen, vertrouwen op je intu├»tie, en balans houden, zodat je gemakkelijker in de stroom van het leven kan blijven.

bewustwording, bewust zijn, en verantwoordelijkheid nemen

In een doel stellen en bereiken vind je altijd de volgende drie elementen: bewustwording, bewust zijn, en verantwoordelijkheid nemen.
Uiteindelijk merk je dat elk obstakel voor je doel eigenlijk een hindernis in jezelf blijkt te zijn.
Als je doelen nastreeft en realiseert groei je dus altijd zelf.

Partners in liefde of werk kunnen daarom ook heel succesvol een coaching-traject aangaan: vaak dient allerlei ‘miscommunicatie’ opgehelderd te worden: bewustwording. Beide partners kunnen met dit bewustzijn verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van hun relatie.

Wie zoekt geen ruimer perspectief?
Wie wil niet alles minder persoonlijk nemen?
Wie wil zich niet leren kennen?

Wie wil er geen acceptatie
Waardering
Liefde

Voor zichzelf? Wie wil er niet
Op zichzelf vertrouwen?
Zich overgeven aan het leven?